‘sufi’ etiketi

Genç Adam, Sufi ve Şeytanın Şikayeti

9ecf9116c612bf66f17efd6cdb7932fa-copy

Gafil bir genç adam, çilehanedeki sufinin huzuruna vardı ve hayli kızmış, hayli umutsuz bir halde Şeytan’dan şikayette bulundu:  “Şeytan, hırsız ve eşkiyanın ta kendisi, soydu beni, mahvetti, inancımı çaldı.”

Sufi ona şu cevabı verdi: “Genç adam, şeytan da az önce buraya şikayete geldi –sendin şikayeti” der sufi, “işittim şeytanı şunları söylerken”:

“ Dünyanın tümü benim mülkümdür. Tanrı’nın kutsal yoluna yeni girmiş olan bu yolcuya söyle, ellerini benim mülkümden çeksin. Onunla uğraşıp yakasını bırakmıyorsam, elini benim işime soktuğu içindir. Eğer benim mülkümden çekilirse, o zaman benim de onunla hiç uğraşım olmaz ve bırakırım kendi haline. ”

 

Attar, Farid ud-Din. Conference of the Birds. Penguin Classics, 1984. Çevirenler: Dick Davis & Afkham Darbandi. Türkçesi: Kuşların Konferansı: 2035-2052

Ressamların Bahsi

Gizli bilgiden bir örnek istersen Rum ülkesi halkıyla Çinlilerin hikayesini söyle.

Çinliler, biz daha usta ressamız dediler; Rum ülkesi ressamları da bizim ustalığımız daha üstündür davasına giriştiler. Padişah, davanızda hanginiz haklısınız; anlamak için sizi sınamak isterim dedi. Çin ressamlarıyla Rum ressamları huzura geldiler; Rum ülkesi ressamları resim yapmayı daha iyi biliyorlardı. Çinliler, bize bir oda ayırın, verin, bir oda da sizin olsun dediler. (daha&helliip;)

Hafız

“Doğu da O’nundur batı da.”
(2-115)

Bu blogun açılış yazısında  söz Hafız’ın. Hem doğuda hem batıda hakkında çok yazılmış, çevirilerini yapabilmek için uğruna çok emek harcanmış İran’lı şairin hayatı da sözü kadar mucizelerle dolu. 14. yüzyıl başlarında (1319?) Şiraz’da doğar. Hayatının detayları tam bilinmese de küçük yaşta Kuran, Saadi, Attar ve Rumi’yi ezberlediği için Hafız adını alır. Babası erken yaşta öldükten sonra amcası ile savaşların ve açlıkların sık olduğu bir dönemde yaşar. Hikaye edilir ki bir fırıncının yanında çalışmaya başlar ve Şiraz’ın zenginlerinin yaşadığı mahalleye ekmek taşırken gördüğü bir esmer güzele aşık olur. Gazellerinde sözünü ettiği bu sembolik aşk aracılığı ile ilahi aşkı tasvir ettiği söylenir. (daha&helliip;)