Bunu işitmişsindir; hatırındadır; padişahların adetiydi.
Sol yanlarında yiğitler dururlardı; çünkü kalp bedenin sol yanındadır.
Defterdarlar, kalem erbabı sağ yanında dururlardı; çünkü yazı bilgisi sağ elle kazanılır; yazı sağ elle yazılır.
Sufilereyse karşılarında yer verilirdi; çünkü onlar can aynasıdır; hatta aynadan da iyidir onlar.
Gönül aynasında, hiç dokunulmamış şekiller belirsin diye gönüllerini Tanrıyı anışla, Tanrıyı düşünüşle cilalamışlardır onlar.
Yaradılış belinden güzel olarak doğan kişinin önüne ayna koymak gerek.
Güzel yüz aynaya aşıktır; güzel, cana ciladır; gönüllere temizlik verir.

Rumi (Mesnevi I-II: 3160)

Yorumlar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.