1818 Halveti tarikatından olup İstanbul’da yaşayan Sünbül Efendi kendisine halef olacak kişiyi arar. Bu arayışa sebep müritlerini tekkeyi süslemeleri için çiçek toplamaya gönderir. Müritlerin herbiri çok güzel çiçek demetleriyle geri dönerler. İçlerinde sadece bir tanesi –Merkez Efendi– küçük boynu bükülmüş bir bitkiyle gelir. Neden ustasına layık bir şey getirmediği sorulunca şu cevabı verir:

Tüm çiçekler Allah’ı anmakla meşgul iken nasıl onların duasını bozabilirdim ki? Baktım etrafa, bir çiçek duasını bitirmişti. Ben de onu getirdim.

Bunun üzerine kendisi Sünbül Efendi’nin halefi olur. Bugün Merkez Efendi adını taşıyan türbesi eski İstanbul surlarının kenarındadır.

Schimmel, A. 1975. Mystical Dimensions of Islam. NC: The University of North Carolina Press. S.46

 

Yorumlar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.