9ecf9116c612bf66f17efd6cdb7932fa-copy

Gafil bir genç adam, çilehanedeki sufinin huzuruna vardı ve hayli kızmış, hayli umutsuz bir halde Şeytan’dan şikayette bulundu:  “Şeytan, hırsız ve eşkiyanın ta kendisi, soydu beni, mahvetti, inancımı çaldı.”

Sufi ona şu cevabı verdi: “Genç adam, şeytan da az önce buraya şikayete geldi –sendin şikayeti” der sufi, “işittim şeytanı şunları söylerken”:

“ Dünyanın tümü benim mülkümdür. Tanrı’nın kutsal yoluna yeni girmiş olan bu yolcuya söyle, ellerini benim mülkümden çeksin. Onunla uğraşıp yakasını bırakmıyorsam, elini benim işime soktuğu içindir. Eğer benim mülkümden çekilirse, o zaman benim de onunla hiç uğraşım olmaz ve bırakırım kendi haline. ”

 

Attar, Farid ud-Din. Conference of the Birds. Penguin Classics, 1984. Çevirenler: Dick Davis & Afkham Darbandi. Türkçesi: Kuşların Konferansı: 2035-2052

Yorumlar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.