Silhouettes of Diverse International Students Celebrating Graduation

Çocuğun ve ergenin en temel ihtiyacı olan şey güvendir der Erikson. Ergenin, kendine, bulunduğu çevreye ve başka insanlara duyabileceği güven ancak sosyal etkileşim boyutunda oluşur.

Bu güvenin temelinde, ergenin anlaşıldığının bilinci, dünyanın yaşanabilir bir yer olduğunu ve kendine uygun bir sahada kendini gerçekleştirebileceğinin umudu vardır. Gelişimin ve performansın enerjisi de bu umut ve güvendir.

Gelişimsel boyutta 18 li yaşlar ergen için çok kritik bir dönemdir: Bu döndemde ön plana çıkan kimlik, özerklik meseleleri, yaşıtları ile ilişkiler, bir yandan gelecekte kim olacağına dair yapacağı akademik-mesleki seçimler onu beklerken bir yandan da sürdürmek istediği sosyal ilişkiler ve okul performansı hepsi birarada ergenin üstesinden gelmesi beklenen meselelerdir.

Güç toplumsal koşullar yüzünden, kendi seçim ve tercihlerini ifade edememesi, gelişimsel açıdan bu kritik dönemde deneyim ve uygulama alanlarının daraltılması, ergenin sağlıklı bireyselleşmesine ve öz güvenine zarar verir.

Gördüğü ilgi, bakım ve eğitimin tutarsız, yetersiz ve reddedici olduğu bir ortamda kendine değer verilmediğini düşünür. Tercih ve seçimlerinin geçersiz kılındığı, reddedildiği koşullarda, insanlara, ve geleceğine karşı korku, şüphe ve temel güvensizlik geliştirir. Kendine özel bir alan bulamayan ergen ya da genç yetişkin, özerkleşme yerine kuşku ve utanç; girişken cesaret yerine de çoğu zaman suçluluk duygusu ile yaşamına devam etmek durumunda kalır[i].

Nereye, kime ait olduğu, toplumdaki rolü ve gelecekte onu neler beklediği konularında özerkliğine kavuşamamış, kimlik kaygısı ve gelecekten endişe duyan bir ergen farklı tepkiler verebilir. Bu kırılgan dönemden geçerken içinde bulunduğu koşulların elverişsiz oluşu, ruhunu zedeleyebilir.

Buna meydan vermemek için çare, ergene, kendi kimliğini bulması için ihtiyacı olan alanı açmak, deneyimlerle gelişmesine izin veren eğitim imkanı sağlamak ve onun düşünce, tercih ve ihtiyaçlarına kulak vermektir. Yetişkinler doğru rol modeli olur, ona güven telkin eder ve saygı duyarsa onun kendi öz güveni ve benlik saygısı da pekişecektir. Ancak böylelikle kendi ıslığını çalabilir, kendi bağımsız duruşunu seçer, hayata bir anlam ve amaç belirler, o amacına uygun yaşadığı müddetçe de cesur, kendine saygı duyan, üretken ve mutlu bir birey olur.

Duygu Bruce

20 haziran 2016

[i] Erik Erikson. Childhood and Society. New York: Norton & Company, 6th Ed. 1993.

 

 

Yorumlar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.