‘Video’ Kategorisi

Gleiser, Yıldız Tozu, Doğu’nun Işığı

Yaradılışla ilgili çok sayıda mitolojik hikaye, efsane, masallar dilden dile anlatılmış. Çağlar boyunca her kültürde semboller, metaforlarla evren ve insan resmedilmiş. Bugün fizikçiler “herşeyin teorisi” üzerinde çalışırlarken, mitler, efsaneler, masallar, hangi kültürde olursa olsun “nereden geldik” sorusuna cevap arayan birçok insan için hala ilgi çekici.

Bilinen en eski efsanelerden biri olan Asur’da (İ.Ö.800) yaradılış beş tanrı ile başlar: Anu –hava, Enlil –toprak,  Shamash –güneş veya ateş, Ea –su. Bu dört element kader tanrısı Anunkak ile birleşerek zaman içinde varlığı ortaya çıkarır. Yaradılış böyle başlar. (daha&helliip;)

Şefkat Nasıl Bulaşır?

 

Güncel psikoloji literatüründe gündemi yüksek olan konu: compassion –türkçede şefkat olarak kullanılmakta. Diğeri için hissetmek ve onun acısını hafifletmek için yardım etmeye gönüllü olmak şeklinde tanımlanıyor. Empati ile farkı ise empati, diğerinin ne hissetiğini anlamaya çalışan bir perspektif edinmek iken şefkat, içimizde, ihtiyaç içinde olana doğrudan yardım etmek motivasyonunu da tetikliyor. Bu tür durumlarla karşılaştığımızda, şefkat sanki tabiatımızın bir parçasıymış gibi reaksiyon veriyoruz… (daha&helliip;)